Nieuws

Verbreding A27 gaat niet door, goed voor de natuur!

Jasper sprak met Jos Kloppenborg, natuurexpert en onderdeel van de Kerngroep Ring Utrecht. Hij is opgelucht dat er een streep door de plannen van de minister is gegaan om de A27 en A12 uit te breiden, vanwege de gevolgen van de stikstofneerslag die dit met zich mee zou brengen.

 

De verbreding van de A27 en A12 bij Utrecht is voorlopig van de baan omdat volgens de Raad van State onduidelijk is in hoeverre de uitstoot van stikstof stijgt door de verbreding van de ring Utrecht aan de oostkant van de stad. Het oordeel van de Raad van State betekent dat de voorgenomen bomenkap op het Utrechtse landgoed Amelisweerd ook niet doorgaat. Hiertegen was veel verzet van omwonenden en natuurbeschermers.

 

Ga terug